– Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng trong nội tỉnh Quảng Ngãi.

– Đối với các đơn hàng ở tỉnh thành khác trong phạm vi toàn quốc, Tôn Thép Long Hưng có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa ra các điểm dịch vụ vận tải để chuyển tỉnh như bến xe tải, bến xe khách, tàu hỏa,… Chi phí vận chuyển hàng hóa từ điểm dịch vụ vận tải về cửa hàng/kho hàng của Quý khách sẽ do Quý khách chi trả.